Annonser:

  HemFeng ShuiKinesiska HoroskopKurserReferenserOm Fem ElementKontakt  
 

 
   

Vad är Feng Shui?

Konsultation

Chue Style Feng Shui

Kinesiska Horoskop

Date Selection - BaZi

 

 

 

FENG SHUI

Feng Shui används för problemlösning både i inomhus och utomhusmiljöer, i hemmet, på kontoret, restaurangen, butiken, trädgården osv.

För affärslokaler och kontor läggs tonvikten på att skapa förutsättningar för goda affärer och ökad kundtillströmning.

För privathem skapar man balans för att gynna ett harmoniskt familjeliv med goda relationer, framgång i yrkesliv/ studier och stark hälsa hos de boende.

Feng Shui handlar om att balansera energierna som finns runt om kring oss så att de verkar för oss och inte mot oss. Rätt utförd Feng Shui kan när som helst kan skapa förändring i ditt liv, läs mer...

Här är några exempel på när och till vad man kan använda Feng Shui;

Företag:

Feng Shui är ett av verktygen för att skapa ett framgångsrikt företag som de anställda trivs att arbeta i och som kunderna trivs att göra affärer med. Alla framgångsrika företag har medvetet eller omedvetet ett visst mått av god Feng Shui.

 • Om företaget inte går så bra som förväntat
 • När ni funderar på att byta lokaler
 • Personalproblem av olika slag
 • Nyanställningar, rekrytering, omorganisering
 • När kunderna inte stannar kvar trots god service
 • Trög försäljning, även av varor som borde sälja bra
 • Hög omsättning men för liten vinst
 • När du vill byta logotyp eller marknadsföra företaget

Om du inreder en arbetsplats eller leder ett företag och vill försäkra dig om att energierna är positiva finns det vissa saker att ta hänsyn till. Några frågor att fundera över är bland annat:

 • Var bör chefen sitta?
 • Var är ingången?
 • Var är bästa platsen för att placera de olika arbetsfunktionerna/varorna?
 • Hur ska logotypen vara utformad/färgsatt?
 • Ljus- och färgsättning av lokalerna
   

Privatpersoner:

 • Du upplever motgångar i livet rörande hälsa, relationer, ekonomi etc.
 • Du är inte är nöjd med ditt hem, men vet inte vad som är fel?
 • Du vill öka dina framgångar
 • Du kanske har något rum du inte vistas i trots att du inte vet varför?
 • Har du eller någon annan i familjen sömnproblem?
 • Känner du dig orkeslös och energifattig?
 • Du vill kanske byta karriär, förbättra studieresultaten?
 • Trädgården/tomten känns inte så mysig och energigivande som den borde?

Du kanske tänker på att renovera eller har köpt en ny bostad
Då kan du från början planera dina utrymmen korrekt!

 • Vilka rum är bra att sova i, arbeta i etc.  
 • Hur kan risken för konflikter och incidenter minimeras?
 • Hur rummen bör färgsättas  
 • Vilka utrymmen lämpar sig bäst till förvaring?

Upp
 

HUR GÅR KONSULTATIONEN TILL?

Vid konsultationen kommer Ann ut till er och ser sig omkring både ute och inne och gör vissa mätningar med den kinesiska kompassen LoPan.


Under konsultationen tas bland annat hänsyn till byggnadens relation till närliggande omgivning, placering på tomten samt relationer mellan ytterdörr och bakdörr, färgsättning inomhus m.m.  Efter noggranna kalkyler och uträkningar ges skräddarsydda rekommendationer till förbättringar,
naturligtvis anpassade till dina önskemål, behov och till din budget.

Vad som behövs är en skalenlig planritning över bostaden eller lokalen och eventuell tillhörande tomt.

Priser
Kontakta Ann för prisuppgift för ditt hem eller företag.

 

VAD ÄR FENG SHUI?  

Feng shui har blivit känt som en form av inredning, men det är bara en del av sanningen.

Vi påverkas dygnet runt av en mångfald energier som kallas Chi. Det är bland annat naturliga krafter från himmel och jord så som; solen, månen, andra planeter, stjärnor, färger, gravitation, naturens former, årstidsväxlingar, klimat och grafisk placering etc. Utöver det har vi de energier eller krafter som vi själv är upphov till, som elektricitet, byggnader, belysning, vägar etc. Alla dessa energier - Chi - påverkar oss hela livet, dygnet runt oavsett om vi tror på det eller inte.

Feng Shui handlar om att balansera dessa energier och får dem att verka för och inte emot oss. Rätt utförd Feng Shui kan när som helst kan skapa förändring i ditt liv.
Yuem Hom Hexagram Feng Shui (Chue Style) är den kraftfullaste tekniken som används inom Feng Shui.


Undersöka - diagnostisera - balansera

Klassisk autentisk feng shui vilar på samma grundstenar som den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM), dvs. på principerna om Yin & Yang och De Fem Elementen; Eld, Jord, Metall, Vatten och Trä. Allt vi ser omkring oss kan delas in i dessa kategorier och består dessutom av Chi - livskraft. 

Liksom akupunktören gör en undersökning och ställer diagnos på patienten gör även en Feng Shui konsult en undersökning och ställer diagnos på en byggnad för att kunna ge rekommendationer för hur miljön kan förbättras och komma i balans. Man strävar efter att skapa en hälsosam och framgångsrik miljö.


Föreställ dig följande:

 • Du arbetar i ett företag och trivs med ditt jobb, nu bestämmer sig dock företaget för att flytta till nya lokaler. När du börjar arbeta i ditt nya rum trivs du inte längre och bestämmer dig för att söka nytt jobb. Varför? Det är samma företag och samma arbetskamrater.
   
 • Har du tänkt på att vissa hus och lägenheter ständigt byter ägare? Har du själv bott någonstans och känt hur skönt det var att flytta? Eller bara bytt sovrum och upplevt lättnad och bättre sömn?
   
 • De flesta restauranger har bord som är mycket populärare än andra bord, hur kommer det sig att även service och mat kan upplevas som sämre vid de mindre populära borden? Det är ju samma personal och samma kock.
   
 • I skolan fungerar det bra i en del klassrum och i andra är det totalt kaos, tror du att det bara beror på läraren? En obalanserad miljö ger vantrivsel och skapar oro.
   
 • Du kanske har ett rum eller sittplats i hemmet där du trivs speciellt bra, eller har en favoritplats utomhus (i trädgården eller en park), dit du går för att det känns energigivande att vara där. De här platserna har bra feng shui, du kan koppla av och blir fylld av energi. Det finns balans i din omgivning här.

Upp 

 

CHUE STYLE FENG SHUI (Yuen Hom Hexagram Feng Shui)

Chue Style Feng Shui har utvecklats genom flera tusen år. Metoderna är autentiska, vilket betyder att man kan spåra dem bakåt i tiden från mästare till mästare. De bygger på iakttagelser och observationer av hur naturen fungerar och vad som händer när människan omformar den, bygger samhällen och gör andra ingrepp i den. Chue Style omfattar många olika metoder som används för att kunna analysera utomhus- och inomhusmiljöer.

Idag förvaltas Chue Style Feng Shui av Grand Master Chan Kun Wah, som ägnat hela sitt liv åt studier av denna djupa kunskap. Grand Master Chan Kun Wah (numera bosatt i Edinburgh, Skottland) kommer från Hong Kong och utbildades från 14 års ålder i Imperial Feng Shui av Taoist Great Grand Master Chue Yen, som i sin tur har lärt sig Feng Shui i rakt nedstigande led från den mästare som arbetade för den kinesiska kejsaren och Ching regeringen; Great Grand Master Chan.

I Chue Style feng shui ingår flera metoder – bland annat Ba Chop , Sam Hap, Tsin Lon Ou Yu  och Yuen Hom flying stars. Yuen Hom är den metod som användes av de kinesiska kejsarna och har traditionellt varit den metod som anses vara mest kraftfull. Det är endast ett tiotal mästare i världen idag som behärskar den här metoden.

Den relaterar till de 64 hexagrammen i I Ching och betyder:

"Från ingenting till allting, och från allting till ingenting".

Ann är av Master Chan Kun Wah certifierad Feng Shui konsult. Efter flera års studier konsulterar Ann företag och privata bostäder och använder sig av den kraftfulla; Yuen Hom Hexagram Feng Shui

Upp

 

   
     
   


Fem Element - Oxenstiernsgatan 25 - 115 27 Stockholm - Mobil 0707-266979 - E-mail: ann@femelement.se

     
       

Kosmetisk akupunktur, Feng Shui konsultationer, Kinesiska Horoskop bazi, Feng Shui föredrag, Trädgårds Feng Shui, Företags Feng Shui, Chue style feng shui, Yuen Hom Hexagram Feng Shui, I Ching, iching, date selection, Ba Zi,